Turbo op verduurzaming om doelen 2020 te halen


Een jaar nadat duurzaamheidsorganisatie Urgenda de Klimaatzaak van de Staat won, is een kolencentrale geopend en mag er op meer snelwegen 130 km/u worden gereden.

“We hebben een kostbaar eerste jaar verloren om de door de rechter opgelegde 25% CO2-reductie ten opzichte van 1990 in 2020 te behalen”, vindt Urgenda-directeur Marjan Minnesma. “Om dat in te halen en goede initiatieven te versnellen, moet de turbo erop.”

Een halfjaar na de uitspraak in de Klimaatzaak maakten 195 landen tijdens de klimaattop in Parijs de afspraak dat de temperatuurstijging op aarde ruim onder de 2 graden moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Volgens Urgenda vereist dit meer actie en grotere stappen. Ze stelt enkele opties voor:

  • Verdubbel toekenning SDE-subsidie voor projecten die echt aan een nieuwe duurzame energie-infrastructuur bijdragen zoals zonne- en windenergie. Schaf subsidie voor biomassabijstook in een kolencentrale af.

  • Nieuwe huizen energieneutraal in 2018. Maak de nieuwbouw en vervolgens de bestaande bouw gasvrij.

  • Handhaaf de wet Implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie.Deze wet gebiedt dat alle grote bedrijven alleenergiebesparende maatregelen zelf uitvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

“Een versnellingsteam met budget, apart gezet van de overheid, met als doel 40% reductie realiseren in 2020, zou enorm helpen”, opteert Minnesma. “ Als serieuze stap om onder de 1,5 graad te blijven en als teken aan de volgende generaties dat wij het akkoord in Parijs en de rechter serieus nemen.

#Urgenda #duurzaamheid

Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow "THIS JUST IN"
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook Basic Black