'Kijk naar de gebruiker van een gebouw'

Beeld: Robert Tjalondo

Dat zegt Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en ambassadeur voor de Coalitie Gezonde Gebouwen, over de partijen die betrokken zijn bij de visieontwikkeling over gezonde gebouwen. Hij deed zijn uitspraken tijdens een recente Executive Breakfast van de Coalitie Gezonde Gebouwen, ten kantore van AKD in The Edge, aan de Amsterdamse Zuidas.

Het belang van de Coalitie Gezonde Gebouwen is dat het de partijen samenbrengt die zijn betrokken bij het ontwerpen, financieren en realiseren van gezonde gebouwen. Verhagen: “Door deze partijen bij elkaar te brengen, leer je elkaars taal te verstaan. In de Coalitie Gezonde Gebouwen nemen bouwers, installateurs, architecten, adviseurs, vastgoedbeheerders en financiers deel. Deze mensen willen samenwerken om gezonde gebouwen te kunnen realiseren, maar het zijn sectoren die tot voor kort niet of nauwelijks met elkaar om tafel zaten. Ieder deed maar een stukje in het proces en daardoor spreken ze niet altijd dezelfde taal. Dat is het belang van deze coalitie: helder krijgen wat we met gezonde gebouwen bedoelen zodat een eenduidig beeld ontstaat."

Gebruiker van een gebouw centraal stellen

Verhagen: “We moeten de gebruiker centraal stellen, want die moet het positieve effect van een gezond gebouw ervaren. Wel moeten we beseffen dat wat voor de ene van belang is voor zijn of haar welbevinden niet gelijk hoeft te zijn aan wat voor een ander nodig is. Een leerling in een school is wat anders dan een oudere in een verpleeghuis of een patiënt in een ziekenhuis of iemand die op kantoor werkt. Daarom zullen de eisen aan een schoolgebouw anders zijn dan voor een kantoor om het een gezond gebouw te kunnen noemen.” Om dat te kunnen objectiveren ziet Verhagen het verzamelen van meetgegevens als belangrijk middel. “We moeten bereid zijn om ons kwetsbaar op te stellen en te monitoren naar effect. Neem een schoolgebouw. Als dat wordt opgewaardeerd van een gebouw waar kinderen suf en slaperig zijn naar een gezond gebouw waar leerlingen in een frisse leeromgeving beter presteren dan is dat een meetbaar effect. Datzelfde geldt ook voor kantoren. Door arbeidsproductiviteit of leerprestaties te monitoren maak je de dus de waarde van de investering in een gezond gebouw aantoonbaar. De techniek voor het gezond maken van gebouwen moeten we daarbij breed delen en toegankelijk maken.”

Schoolgebouwen nu gezond maken

Verhagen verbaast zich over de wijze waarop met de gezondheid van kinderen in schoolgebouwen wordt omgesprongen. “Het gekke is, we willen het beste voor onze kinderen en ze behoeden voor ieder pijntje. We begeleiden ze naar het schoolplein, zorgen voor de juiste spullen voor veilig sporten en zo meer. En dan stuur je ze als ouder naar een school met een meetbaar ongezond binnenklimaat? Het RIVM deed onderzoek dat aantoont dat tot 80 procent van de schoolgebouwen een ongezond binnenklimaat heeft. Dat is nogal wat, als je dat vaststelt. De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat de Onderwijsraad en de VNG daar samen eerst maar eens uit moeten komen. Echter, dat overleg zou allang tot een resultaat hebben moeten leiden, want iedereen onderkent het probleem. Als voorzitter van Bouwend Nederland zeg ik: maak nu een regeling en zorg in ieder geval dat het in de voorbereidende fase klaar is. De staatssecretaris zou er juist trots op kunnen zijn dat hij dit weet te realiseren. Maar hij zegt tot nu steeds dat we moet het zelf moeten uitzoeken. Ik zeg: bereid een regeling voor en kijk waar je het benodigde budget vandaan haalt om nu te starten. Kom je er dan niet uit, breng het dan in de ministerraad zodat het gerealiseerd kan worden en dat we bij wijze van spreken de volgende maand kunnen gaan bouwen.”

Door: gezondegebouwen.nu

#gezondegebouwen #schoolgebouwen #duurzaam #duurzaamheid #comfortabelbinnenklimaat

Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow "THIS JUST IN"
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook Basic Black