Living Lab Healthy Workplace feestelijk geopen

Hoe kunnen we met het ontwerp en de inrichting van een gebouw de gezondheid en vitaliteit van werknemers stimuleren? En hoe kunnen we digitale informatie gebruiken om gezond gedrag te stimuleren? Het antwoord op die vragen wordt de komende jaren beantwoord in het Living Lab Healthy Workplace, dat op 17 mei officieel is geopend op de campus van de Hanzehogeschool Groningen. De partners Hanzehogeschool, Menzis, Planon, ENGIE, Health2Work en Measuremen zijn trots op deze nieuwe stap.

​Ideale werkplek Het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool wordt de eerste proeftuin voor Healthy Workplace. In het 'living lab' zijn allerlei sensoren geplaatst om data te verzamelen over het gedrag en de gezondheid van gebruikers maar ook hun omgevingscondities. Deze analyseren de luchtkwaliteit, licht en geluid en de bewegingen die ze maken. Via mobiele telefoon kunnen gebruikers gestimuleerd worden om in beweging te komen en te ontspannen. Aan de hand van alle geanalyseerde data kan er verder onderzoek worden gedaan naar de 'ideale gezonde werkplek' en hebben gebruikers inzicht in hun gedrag en gezondheid. Ook is er innovatief en bewegingsvriendelijk meubilair geplaatst. Allemaal bedoeld om gebruikers bewust te maken van hun gedrag, en om daarmee gezond gedrag en vitaliteit op de werkplek te stimuleren.

Opening Tijdens de officiële opening is in een interactieve sessie door bezoekers en partners aangegeven hoe zij bezig zijn met het thema gezondheid op de werkplek en wat zij van het Living Lab Healthy Workplace verwachten. Voor veel organisaties is het thema gezondheid en vitaliteit op de werkplek een belangrijk thema. Ze zijn op zoek naar inspiratie en naar goede en implementeerbare ideeën. De deelnemers verwachten met dit project kennis te ontwikkelen over bruikbare en effectieve interventies, zowel ruimtelijk als gedragsmatig. De vraag welke interventies positieve invloed hebben op de vitaliteit en productiviteit van medewerkers staat daarbij centraal. Er waren pitches van Menzis en de Hanzehogeschool. Na de opening, presentaties en discussie hebben de bezoekers het lab zelf kunnen beleven. Zo was er ook de mogelijkheid om wearables en meubilair uit te proberen en om real-time data in te zien. Ook waren er ontmoetingen met onderzoekers en studenten die momenteel in het lab werken.

Vrijwillig gebruik van het lab De gebruikers, onderzoekers, medewerkers en studenten kunnen vrijwillig gebruik maken van alle tools van het lab. Zo zijn er Fitbits beschikbaar en kunnen gebruikers via hun telefoon inloggen op het netwerk om gebruik te maken van de ergonomische werkplekken in het lab. Bovendien kunnen gebruikers meedoen aan experimenten die de effectiviteit van producten en interventies analyseren.

Verkenningen Momenteel lopen er diverse verkennende onderzoeken bij de Hanzehogeschool. Studenten doen bijvoorbeeld al onderzoek naar de effectiviteit van zit/sta bureaus, nudging en gezond gedrag, ontspanningsruimtes en behoeftes van werknemers. Ook is een kleine groep werknemers van het Living Lab actief betrokken als 'action-researcher'. Gezamenlijk evalueren ze het gebruik van de Fitbits en het gebruik van het gezonde meubilair. Deze onderzoeken worden begin juni afgerond. In juli worden de eerste resultaten bekend gemaakt via de website: www.healthy-workplace.nl.

Consortium Living Lab Healthy Workplace is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, Menzis, Planon, ENGIE, Health2Work en Measuremen. Bij de Hanzehogeschool bundelen het Lectoraat Facility Management, het Lectoraat Personalised Digital Health en het Quantified Self Institute hierin hun krachten. Wij werken samen aan een gezonde werkplek voor de toekomst.

Meer informatie? Indien u meer informatie over het living lab wilt ontvangen of hieraan wilt deelnemen dan kunt u contact opnemen met een van de projectleiders: Jan Gerard Hoendervanger of Justin Timmer.

#WellLivingLab #healthyworkplace #HealthyBuildings #idealewerkplek #consortium

Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow "THIS JUST IN"
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook Basic Black