'Zichtbaarheid energielabel per pand vergroten door nieuwe tools'


In 2013 werd het Energieakkoord gesloten. Dit akkoord heeft diverse doelen gesteld. Zo geeft de overheid hierin aan hoe zij ervoor zorgt dat in 2023 de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% bedraagt. Tevens wil de Nederlandse overheid dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 is teruggebracht naar nul. Om deze doelstellingen te realiseren zijn er met 40 partijen, waaronder werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties afspraken gemaakt. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050.

Voor de vastgoedsector betekent dit dat het door de overheid onder de loep wordt genomen, omdat er relatief veel energie gebruikt wordt. Daardoor zijn er diverse maatregelen getroffen. Zo worden aan vastgoedbeleggers boetes opgelegd bij ontbreken van een energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering. Ook hebben een aantal banken aangegeven dat zij binnen een aantal jaren geen financieringen meer verzorgen voor panden die niet voldoen aan minimaal energielabel C.

Innovatieve diensten.

In het kader van de verduurzaming van uw panden hebben wij een aantal innovatieve diensten zoals mijnMAIN ontwikkeld. Hierin staan diverse tools die vastgoedklanten helpen te voldoen aan de eisen die door de overheid worden gesteld. Bijvoorbeeld de zichtbaarheid van energielabel per pand. Met behulp van de CO2 calculator in mijnMAIN is het mogelijk om voor een pand de CO2 reductie te berekenen.

Verder vindt u in onze online mijnMAIN omgeving al uw verbruiksgegevens en bieden wij mogelijkheden om per huurder de verbruiksgegevens inzichtelijk te maken, zodat u niet alleen eenvoudig kan afrekenen, maar vooral inzicht heeft wat in uw panden grootverbruikers van energie zijn waarop bespaard kan worden.

#mijnMAIN #energielabelc #zichtbaarheidenergie #energieakkoord #verbruiksgegevens #verduurzaming

Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow "THIS JUST IN"
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook Basic Black