Bijna vier miljard investeringen in energie in milieu: wat doet u als ondernemer


Foto: duurzaamgebouwd.nl

Hoe draagt u uw steentje bij aan een beter milieu?

Uit de jaarverslagen over 2016 van de Energie-investeringsaftrek en de Milieu-investeringsaftrek/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen blijkt dat Nederlandse bedrijven respectievelijk voor bijna 1,4 miljard euro aan investeringen in energiezuinige maatregelen hebben gemeld, en 2,6 miljard in milieuvriendelijke technieken hebben geïnvesteerd. Beide subsidies samen hebben het Nederlandse bedrijfsleven 272 miljoen euro fiscaal voordeel opgeleverd. Hoe u ook met uw bedrijf kunt verduurzamen en mogelijk in aanmerking komt voor een subsidie? Energieverlijken.nl geeft eenvoudige tips hoe uw bedrijf een steentje bij kan dragen aan een beter milieu. Praktijkvoorbeelden van energiezuinige maatregelen Energievergelijken.nl benoemt allereerst dat investeren in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen een win-win-situatie is. "Niet alleen goed voor het milieu, maar ook financieel aantrekkelijk voor het bedrijf door de lagere energiekosten en mogelijke subsidie. Goede voorbeelden van investeringen in verduurzaming van gebouwen zijn het vervangen van kozijnen en plaatsing van drielaagse HR+++-beglazing, en het isoleren van de gevels. De installatie van zonnepanelen en een warmteterugwin-ventilatiesysteem zorgen tevens voor een forse besparing op het energieverbruik. Is dit niet mogelijk, kies dan in ieder geval voor groene stroom en duurzaam gas, waarvan u de prijzen van aanbieders kunt vergelijken." Energievergelijken.nl vult nog aan dat de elektrakosten daarnaast aanzienlijk omlaag zullen gaan door zoveel mogelijk gebruik te maken van LED-verlichting en daglichttoetreding via lichtkoepels en solartubes. Investeren in milieuvriendelijke technieken Ook investeringen in milieuvriendelijke technieken zorgen volgens Energievergelijken.nl niet alleen voor een minder grote belasting op het milieu, maar op den duur ook voor kostenbesparingen. Energievergelijken.nl: "En het mooie is dat de regelingen niet specifiek voor een bepaalde branche gelden. Het is interessant voor alle ondernemers die bijvoorbeeld investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie of duurzame gebouwen, of ondernemers in de industrie, scheepvaart of agrarische sector." Praktische voorbeelden volgens Energievergelijken.nl zijn elektrische vorkheftrucks bij duurzaam intern transport. "Bij overig vervoer kan gedacht worden aan personenauto’s met een volledig elektrische, plugin-hybride benzine, aardgas- of waterstofmotor. In de industrie zijn apparatuur die zorgen voor een verminderd grondstoffenverbruik, productieapparatuur voor producten op basis van biomassa of technieken die zorgen voor een verminderde emissie van fijnstof en luchtverontreiniging mooie voorbeelden." Duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen is niet iets dat door een selecte groep idealistische ondernemers wordt nagestreefd, maar zal snel in iedere onderneming een belangrijke rol gaan spelen. Volgens het Klimaatakkoord van Parijs zal bijvoorbeeld de CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd moeten zijn, iets dat de overheid door middel van subsidies aan ondernemers tracht te stimuleren.

#betermileu #energie #duurzaamheid #verduurzaming #energiezuinig #duurzaamondernemen

Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow "THIS JUST IN"
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook Basic Black