Gezondheidsdienstverlener kiest voor WELL Gold


In het Brabantse Son voert gezondheidsdienstverlener HumanTotalCare sinds 22 augustus een nieuwbouw en renovatie uit van zijn gebouw, dat de certificaten BREEAM-NL Excellent en WELL Gold moet krijgen. Dit is het eerste gebouw in Nederland dat WELL-gecertificeerd is voor het casco en de inrichting.

Volgens facilitymanager Myrthe Schrijnemakers past de WELL-certificering naadloos bij de visie van de gezondheidsdienstverlener. “Als moederbedrijf van ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en IT&Care werken wij ook continu aan het welbevinden onze mensen en onze klanten”, legt ze uit.

“Toen we zo’n 2 jaar geleden via Dick Vink van Progam Bouwmanagement en Ronald van der Gracht van installatie-adviseur M3E van deze certificering hoorden, wisten we direct dat we daarvoor moesten gaan.” Beide heren zijn nog steeds nauw betrokken bij deze nieuwbouw en renovatie.

Van Amerikaans naar Nederlands

Eenvoudig is het traject naar een WELL Gold-certificering echter niet. “Het is erg spannend en enorm intensief”, vindt ze. “WELL is een Amerikaans certificaat, met 7 onderdelen: lucht, water, voeding, licht, vitaliteit, comfort en een gezonde geest. Ieder onderdeel buigen we om naar de Nederlandse situatie. Neem bijvoorbeeld ergonomie: een gemiddelde Nederlander is langer en dunner dan een gemiddelde Amerikaan. We kunnen de Amerikaanse normen dus niet 1-op-1 overnemen.”

''WELL is een Amerikaans certificaat, met 7 onderdelen. Ieder onderdeel buigen we om naar de Nederlandse situatie.''

Myrthe Schrijnemakers, facilitymanager HumanTotalCare

Als specialist vindt Schrijnemakers HumanTotalCare het juiste bedrijf om voor een Nederlandse WELL-standaard te zorgen. “Al onze kennis hebben we gebundeld in ons eigen academische kenniscentrum. Op basis van die kennis en expertise hebben we zelf een werkconcept ontwikkeld: HTC Building Standard. Om dit op onze eigen organisatie toe te passen, betrekken we hierbij ook onze eigen medewerkers. Geheel conform WELL.”

BREEAM Excellent en WELL Gold

Aan het eind van de zomer van 2018 moeten de nieuwbouw en de renovatie klaar zijn. HumanTotalCare beschikt dan over een ruimtelijk pand met 225 werkplekken met onder meer natuurlijke materialen, een stromende waterwand, groene scheidingswanden op de werkplekken en veel relax-, stilte- en ontmoetingsplekken. Daarnaast heeft dit gebouw onder meer een sedum dak, zonnepanelen, warmtepomp, tripleglas, radonwerende folie en een maximale kier- en luchtdichting.

Al deze onderdelen moeten bijdragen aan een BREEAM-NL Excellent- en een WELL Gold-certificaat. “Voor de toekenning van het WELL-certificaat komt 3 maanden na oplevering een assessor om de resultaten te meten”, vertelt Schrijnemakers. “Zo meet hij onder meer de akoestiek en het VOC-gehalte. Pas als we aan alle voorwaarden voldoen, ontvangen we het certificaat.”

Alleen VOC-vrije materialen

Een gebouw bouwen en renoveren met WELL Gold als ambitie is dan ook van invloed op het werk van MH1 Architecten en aannemer BAM. Zo kon architect Marc Hermans uitsluitend kiezen voor aantoonbaar geteste VOC-vrije materialen, voor zowel het gebouw als het interieur. “Hierdoor heb ik weloverwogen materiaalkeuzes gemaakt, die onderling ook nog eens te combineren zijn”, vertelt hij.

''Ik kon alleen kiezen voor aantoonbaar geteste VOC-vrije materialen. Hierdoor heb ik weloverwogen materiaalkeuzes gemaakt.''

Marc Hermans, MH1 Architecten

Behalve VOC-vrij dienen de materialen ook de juiste uitstraling te hebben, legt Hermans uit. “Ze moeten wel passend zijn, waarvoor de opdrachtgever staat. Uiteindelijk heb ik gezorgd voor een complexe 3D-puzzel, waarin de beleving en het welbevinden van de gebruikers en klanten centraal staat.”

Bouwen volgens WELL- en BREEAM-normering

Ook voor aannemer BAM, die de sloop, de renovatie en de bouw verzorgt, heeft het WELL Gold-certificaat gevolgen. “We moeten zo veel mogelijk stofvrij werken”, vertelt BAM-projectleider Bert Pieters. “Zo moeten we de luchtkanalen van de installaties maximaal schoon houden.”

Volgens Pieters heeft het bouwen volgens het BREEAM Excellent-certificaat echter meer impact op de werkzaamheden. “Zo moeten we onder meer het bouwafval op de juiste manier scheiden en zorgen voor luchtdicht bouwen”, geeft Pieters aan. “Ook de communicatie met omwonenden is hierin belangrijk. Om dit goed uit te voeren, hebben we de samenwerking gezocht met Bewuste Bouwers.”

Nieuwbouw wordt ontmoetingsplek

HumanTotalCare-algemeen directeur Wim Huijbregts kijkt al uit naar het einde van de zomer van 2018. “Deze nieuwbouw wordt een inspirerende, innovatieve en gezellige ontmoetingsplek. Hiermee verrijken we de professie en het persoonlijk leven van onze mensen.”

Naast het komende nieuwe gebouw van HumanTotalCare hebben ook het hoofdkantoor van Shimano Europe, WTC Utrecht, Circl van ABN Amro en het kantoor van installatie-adviseur M3E zich geregistreerd voor het WELL-certificaat.

Illustratie bovenaan: de verschillende WELL-aspecten in het vernieuwde pand van HumanTotalCare.

#WELL #WELLGold #Progam #progambouwmanagement #M3E #dickvink #RonaldvanderGracht #BREEAM

Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow "THIS JUST IN"
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook Basic Black