Kom in verzet! Eis een gezond kantoor!


Langzaam maar zeker dringt het tot de vastgoedmarkt door: We moeten aan de slag met de eisen uit het klimaatakkoord. Vastgoed, als een van de grootste bronnen van CO2 uitstoot, moet verduurzamen. Het is voorgenomen wetgeving dat in 2023 alle kantoren verplicht een energielabel C of hoger moeten hebben, anders gaat het kantoor op slot.

Naast vele informatiesessies vanuit de Rijksoverheid en duurzaamheidsplatforms wordt er uiteraard door de adviesmarkt ingespeeld op deze wetgeving. Met handige Quickscans en online tools kunnen eigenaren 'snel inzichtelijk' krijgen welke maatregelen getroffen moeten worden voor het behalen van het label.

Bovenaan de lijstjes van maatregelen staan dikwijls het voorzien van LED verlichting, het extra isoleren en vervangen van beglazing. En de vraag is of dit de duurzaamheid in brede zin dient.

Begrijp me niet verkeerd, het verduurzamen van het vastgoed is prioriteit en het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen is van eminent belang, maar bij de 'vermarkting' van de maatregelen wordt mijn inziens voorbij gegaan aan het doel van vastgoed: Het zorgen voor een beschutte, fijne en productieve leef-, werk en verblijfsomgeving voor de Mens!

De voorgestelde maatregelen uit die scans, -de quick wins- helpen wellicht om de energierekening naar beneden bij te stellen, maar deze zelfde maatregelen kunnen (indien niet zorgvuldig en in samenhang uitgevoerd) averechts werken op het comfort van de gebruikers van deze panden. Isoleren zonder na te denken over ventilatie en luchtkwaliteit zorgt voor prestatieverlies. Het gebruiken van de verkeerde LED verlichting (op de verkeerde plekken) kan bewezen zorgen voor migraineklachten. De aanwezigheidssensor aangebracht op de verkeerde plek in het gebouw kan ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit van de vergaderkamer ver beneden de maat is. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen waar (eenzijdig) ingrijpen zorgt voor een daling van het comfort van de gebruikers van die gebouwen.

Daar waar de eigenaar van een gebouw goede sier kan maken met het behalen van het felbegeerde label, kan de huurder van het pand dus letterlijk het slachtoffer worden van deze ingrepen. De huidige wetgeving gaat hieraan volledig voorbij, terwijl het economische effect van een iets verminderde productiviteit of verhoogd ziekteverzuim enorm is.

Ik roep derhalve u als huurder op om alert te zijn als het gaat om uw pand. Het gebouw waar jullie medewerkers elke dag weer topprestaties dienen te leveren, moet bijdragen aan jullie bedrijfsdoelstellingen EN de klimaatdoelstellingen. Wacht daarom niet af totdat u de brief van de beheerder in de bus krijgt met de aankondiging van een verbouwing.

Nee, ga nu in gesprek met de eigenaar over welke aanpassingen uw zaak EN die van de eigenaar het beste dienen. Wellicht bent u zelfs bereid om langer in het gebouw te blijven zitten als deze voldoet aan uw wensen en eisen. Dat vertegenwoordigt weer waarde voor de eigenaar en zo is het behalen van een energielabel slechts een middel geweest om tot echte waarde te komen, namelijk: Een gebouw dat bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van haar gebruikers.

Nils Bonder is directeur van CONSULT van AM RED B.V.. CONSULT biedt onafhankelijk huisvestingsadvies, project- en procesmanagement en workplace consultancy voor commercieel vastgoed. De mens staat centraal, waarbij wij met onze conceptuele kracht en expertise elke keer weer die inspirerende fysieke omgeving kunnen maken voor uw specifieke situatie. CONSULT is de schakel tussen mens, organisatie en de huisvestingsoplossing.

https://www.linkedin.com/pulse/kom-verzet-eis-een-gezond-kantoor-nils-bonder

#gezondkantoor #gezondegebouwen #LED #energieverbruik #kantoorverlichting

Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow "THIS JUST IN"
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook Basic Black