Punten op de horizon: sustainable development goals for green buildings


Kennismakelaar Duurzaam bouwen

Net voor de 23e klimaatconferentie COP23 in Bonn bracht de World Green Building Council een plaat uit waarin beschreven wordt welke duurzame doelen bijdragen aan groene gebouwen.

Na diverse presentaties over de minimale vereisten voor verduurzaming van kantoren in Nederland wil ik toch ook beschrijven aan welke doelen we moeten werken op de lange termijn.

17 sustainable development goals

In 2015 hebben de Verenigde Naties de 17 werelddoelen voor een duurzame toekomst vastgesteld. Ook Nederland doet vanzelfsprekend mee, wat betekent dat we hier ook over moeten rapporteren. Onder het Tweede Kamer onderwerp Maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik een soort plan van aanpak rondom deze 17 doelen.

Hoe we via de gebouwde omgeving bij kunnen dragen aan deze duurzaamheidsdoelen is niet zo duidelijk in dit plan. Het Energieakkoord komt terug, het rijksbrede programma circulaire economie, maar niet zo mooi als nu de WGBC.

9 SGDs for Green buildings

Met 9 doelen voor groene gebouwen is deze blog niet echt kort. Het helpt om eens vanuit een ander perspectief te kijken.

1. Good health and well-being

Zo'n thema gaat in eerste instantie over de gezondheidszorg. Maar we weten allemaal wel dat voorkomen beter is dan genezen.

We verblijven zo'n 80% van onze tijd in gebouwen of woningen. Deze hebben dus ook veel invloed op onze gezondheid.

Bijdragen aan gezonde en productieve werknemers zou ook een hoge prioriteit bij werkgevers moeten hebben. En dus hoog op de agenda bij Facility managers, Corporate Real Estate managers en vastgoedmanagers, die invloed hebben op gebouwen en de plekken waarin de werknemers hun werk doen.

Positief is dat er 10 projecten op de lijst voor een Well-certificate in Nederland staan, dat de VLA goed bezig is met Programma's van Eisen rondom kantoren en het binnenmilieu door het Lenteakkoord net zo hard wordt meegenomen als energieneutraal zijn.

2. Affordable and clean energy

Zonnepanelen worden steeds goedkoper, beter toepasbaar en gewoon.

Maar denk ook aan de warmtepompen, helaas nog niet dezelfde prijs als een HR++-ketel, maar dan kijk je alleen naar de aanschafprijs.

In Nederland moeten we los van het aardgasnetwerk. In de plaats daarvan komt duurzame energie: wko's, zonneboilers, zonnepanelen of misschien zelfs wel wind op je bedrijventerrein.

Energieneutraal betekent ook dat je zoveel energie zelf duurzaam opwekt als je nodig hebt. Maak een plan hoe je dat gaat bereiken.

3. Decent work and economic growth

Bij dit thema moet ik meteen aan de Bouwagenda denken. Het lobbyen voor meer bouwthema's in het Regeerakkoord heeft zijn vruchten afgeworpen. Nog nooit stond er zoveel geschreven in het regeerakkoord over de bouw.

Na de crisis is het wel weer tijd voor de bouw om te florisseren.

Naar mijn mening moet het wel anders. Niet op dezelfde voet verder.

Bij decent work denk ik ook aan fatsoenlijk werkgeverschap, die ervoor zorgt dat zijn mensen met plezier naar het werk gaan, dat ze het werk goed afleveren en daarvoor opgeleid zijn.

Voor de energietransitie moeten mensen wel nieuwe skills hebben. BuildUpSkills helpt professionals op MBO en HBO niveau met de nieuwe technieken.

De jeugd krijgt op school steeds meer 21st Century Skills mee, we leven tenslotte steeds meer in een kennis- en netwerksamenleving. Big data wordt ook ingezet om gebouwen beter te benchmarken. Hoe ga je daarmee om?

Onder Economic growth kun je ook verstaan dat je geld moet kunnen verdienen aan je werk. Niet ten koste van alles, maar wel dat het positief is op je balans.

Duurzaam ondernemen loont, zeg maar.

En voor de vastgoedsector zien we dat ook. Heel langzaam veranderen taxaties, worden in taxatierapporten duurzaamheid meegenomen en zie je het terug in de waarde.

Bedrijven die in duurzame gebouwen zitten, een duurzaam primair proces en duurzame bedrijfsvoering hebben, doen het beter dan niet duurzame. Daar wil je natuurlijk met zijn allen naar toe.

4. Industry, innovation and infrastructure

Innovatie kun je niet meer los zien van industrialisatie. En ook de energie-infrastructuur gaat veranderen.

Zonnepanelen en LED verlichting werden door de industrialisatie snel goedkoper. Wellicht is dat ook nog te verwachten voor warmtepompen, handige isolatiepanelen en zonneboilers.

Restwarmte van de industrie kan gebruikt worden om huizen en bedrijventerreinen te verwarmen. Of gewoon binnen de industrie dat de restwarmte gebruikt wordt om het kantoor te verwarmen. Daarvoor heb je ook een andere infrastructuur voor nodig.

Het aardgasnetwerk is op veel plaatsen nu zo'n 50 jaar oud: door wat voor netwerk wordt het vervangen? Toch nog gas, of wellicht een verzwaard elektriciteitsnetwerk of een lage-temperatuur-warmtenetwerk.

Innovatie is ook nog keihard nodig. Topsector Energie, Water, ICT, ze werken allemaal wel op één of andere manier aan een toekomstbestendige wereld. Overheid en bedrijfsleven werken aan vernieuwingen. De mooiste van de laatste tijd zijn de zonnepanelen met een print, die je in de gevel kunt verwerken.

5. Sustainable cities and communities

In de stad wonen zoveel mensen dat focussen op leefbaarheid en duurzaamheid daar echt nodig is. Gebouwen alleen verduurzamen zonder naar de omgeving te kijken, is iets van de afgelopen tijd.

In de aankomende tijd dragen duurzame gebouwen bij aan het uitvoeren van regionale energiestrategieën.

Energieneutrale gebouwen, zoals we dat graag wensen in 2050, kunnen waarschijnlijk niet energieneutraal zijn op gebouwniveau, maar wel als je net iets verder kijkt.

Huizen kunnen op een dergelijke manier al energieneutraal zijn door mee te doen met de postcoderoos.

Het gaat natuurlijk niet alleen om energie, maar ook om leefbaarheid. Om de verhouding tussen wonen en werken, groen en stenen, water en wegen.

Wat betekent een gebouw in zijn omgeving? Leegstand voorkomen of andere oplossingen zoeken voor lege gebouwen.

Een duurzame stad is ook bestand tegen het klimaat. Die is klimaatadaptief. Gereed voor warme zomers en de natte perioden. Regenwateropvang, meer bomen die voor verkoeling zorgen, een groen verkoelend dak en zonwering.

6. Responsible consumption and production

Ik moet meteen denken aan sober en spaarzaam. Koop niet wat je niet nodig hebt. Hergebruik wat kan, koop geen wegwerpproducten. Repareer wat kan. Gebruik gebruikte producten voor een andere toepassing.

In Nederland zien we steeds meer projecten met een circulair karakter.

Koplopers vinden het interessant. Maar circulaire gebouwen zijn natuurlijk alleen circulair als ze ook aan de ouderwetse randvoorwaarden voldoen, zoals zoveel mogelijk energiebesparing en zoveel mogelijk hernieuwbaar opgewekte energie. Niet alleen of je materiaal circulair is.

Weten waar je spullen voor het gebouw vandaan komen, heeft ook met verantwoordelijkheid te maken. Verdiep je in de keurmerken. Kan het anders en beter? Kan het biobased?

De Transitieagenda rondom Circulaire bouw wordt op 28 november gepresenteerd in de Bouwpoort.

7. Climate action

Iedere CO2 die je niet uitstoot, heeft direct gevolgen op het CO2 gehalte in de lucht en dus de klimaatverandering.

Zelf vind ik dit de belangrijkste motivatie om met energiebesparing bezig te zijn.

Reduceer je energieverbruik.

Reduceer de CO2-uitstoot die nodig is om je gebouw te verwarmen, te koelen, te ventileren of te verlichten. De energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Niet met fossiele energie, maar ook niet met hernieuwbare energie.

Gebouwen zijn voor 40% verantwoordelijk voor de wereldwijde CO2-uitstoot. Maak je gebouw energiezuinig. Energielabel C voor kantoren is maar een eerste kleine stap.

8. Life on land

Om het leven op het land, de flora en fauna, te stimuleren of in ieder geval te beschermen, zou je eigenlijk helemaal geen gebouwen meer moeten bouwen.

Dit leven is nodig om de hele voedselketen, denk aan de bijen, op orde te houden, mensen gelukkig te maken en ook CO2 op te slaan.

Gelukkig zien we steeds meer oplossingen in de gebouwde omgeving die de biodiversiteit stimuleren.

Het is ons natuurlijk kapitaal. Weg is weg. Natuurbeleid in Nederland blinkt niet uit in schoonheid. Bedrijven kunnen daar zelf vorm aan geven door er gewoon over na te denken en het mee te nemen in beslissingen.

9. Partnerships for the goals

Iedere vorm van samenwerking die bijdraagt aan een duurzamere samenleving is mooi.

Al sinds 2011 werken we met ruim 10 organisaties in het Platform Duurzame Huisvesting.

Green business clubs zijn mooie voorbeelden waar uitvoering wordt gegeven aan duurzaamheid.

Platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie) is een initiatief van VNO-NCW en IUCN NL.

De Groene Zaak treedt namens werkgevers op.

Vele organisaties zijn lid van MVO Nederland.

Het initiatief van de Toekomststoel werkt ook aan een soort partnership waarbij je je inbeeldt hoe de toekomst zou nadenken over de beslissingen die je vandaag neemt.

De overheid kan ook via partnerships werken aan het bereiken van de doelen. Bedrijfsleven moet dan ook meedoen.

Wat mij betreft, mag iedere bedrijfstak zich melden bij de overheid. En dan niet voor een green deal en wat pilot projecten, maar gewoon met concrete acties om echt bij te dragen aan de doelen van Parijs: minder CO2 uitstoot, linksom of rechtsom.

En dan helpt de overheid met monitoring, communicatie, het formuleren van de doelen en kennisoverdracht.

Door: Selina Roskam Duurzaam Bouwen

#duurzaamvastgoednederland #Greenbuilding

Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow "THIS JUST IN"
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook Basic Black