Sensoren meten invloed frisse lucht op schoolprestatie


Foto: ANP

De Maastricht University onderzoekt op 23 Limburgse basisscholen hoe de citoscores veranderen als het lokaal frissere lucht krijgt. Sensoren in bijna 300 klaslokalen moeten laten zien welke invloed het binnenklimaat van een school heeft op de leerresultaten.

Al lange tijd bestaat het vermoeden dat de schoolresultaten van kinderen beter worden in een fris lokaal. De Maastricht University en schoolbestuur Movare starten nu wetenschappelijk onderzoek.

In 90 lokalen hangen al sensoren. Na de kerstvakantie volgen er nog eens 200. Ze meten onder meer de hoeveelheid CO2, wat er gebeurt als de ramen opengaan en wat een modern ventilatiesysteem doet. Die cijfers leggen de onderzoekers naast de citoscores van zo'n 8.000 leerlingen in die bewuste lokalen.

Resultaten

Wij willen weten of het binnenklimaat echt zo belangrijk is, dat scholen daar hun geld aan moeten besteden

Piet Eichholtz, onderzoekscoördinator.

De komende vier jaar volgen ze hun resultaten, zodat ze kunnen zien in hoeverre die beter worden in een frisse klas. De onderzoekers houden overal rekening mee: als er kinderen ziek zijn, zitten er minder in een lokaal, bij de gymles zitten de leerlingen minder lang in de klas, het klimaat is 's zomers anders dan 's winters, en er zijn oude en nieuwe schoolgebouwen. De afgelopen maanden deden de onderzoekers al een eerste test op twee basisscholen. Daarbij viel op dat leraren met de kinderen de klas uit gaan als het ventilatiesysteem niet goed werkt. ,,Wij willen weten of het binnenklimaat echt zo belangrijk is, dat scholen daar hun geld aan moeten besteden'', legt coördinator Piet Eichholtz uit. In één lokaal bleek de lucht al een stuk frisser als de ventilatiepijp een meter verder de ruimte in kwam. Schoolbestuur Movare probeert al langer te ontdekken wat nodig is om de leerlingen de beste resultaten te laten behalen. Naast dit project loopt er een onderzoek naar het effect van gezonde voeding en genoeg beweging op de prestaties. ,,We zorgen ervoor dat de kinderen 's ochtends gezond eten, 's middags een gezonde lunch krijgen en genoeg bewegen. Maar een schoolgebouw draagt ook bij aan het welbevinden van onze leerlingen'', aldus Ryszard Kruszel, voorzitter van het College van Bestuur.

Achterstallig onderhoud

Ook sectororganisatie PO Raad houdt de onderzoeksresultaten nauwlettend in de gaten. Het gros van de schoolgebouwen kampt met achterstallig onderhoud. ,,We weten van Zweeds onderzoek dat de leerprestaties met ruim 20 procent verbeteren bij een goed binnenklimaat'', reageert woordvoerder Ad Veen. ,,We juichen een dergelijk onderzoek dus zeer toe, omdat het ons helpt de discussie te voeren over modernisering van schoolgebouwen en goed onderwijs.''

Kenniscentrum Ruimte-OK noemt het onderzoek uniek. ,,Internationale onderzoeken kunnen niet altijd zomaar worden vertaald naar de Nederlandse situatie, omdat er sprake is van verschillen in klimaat, bouw en sociaal-economische omstandigheden'', verklaart adviseur Marco van Zandwijk. Hij denkt dat de informatie waardevol is voor het onderhoud van schoolgebouwen. ,,Nu wordt nog te veel geredeneerd vanuit kosten, terwijl het zinvoller is te redeneren vanuit leeropbrengsten.''

Nog vóór de zomervakantie verwacht het onderzoeksteam de eerste resultaten.

Bron: Algemeen Dagblad


Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow "THIS JUST IN"
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook Basic Black